realizace plochých střech, balkonů, teras, jezírek, bazénů a spodních staveb - izolace stindl Opava

  • realizace plochých střech, balkonů, teras, jezírek, bazénů
  • opravy plochých střech, balkonů, teras, jezírek, bazénů a spodních staveb
  • zateplování plochých střech, balkónů a teras
  • základní klempířské práce
  • základní zednické práce

+ 420 775 600 412
Realizace plochých střech, balkonů, teras, jezírek, bazénů
Přejít na obsah


Co nabízíme
Izolace plochých střech
Provádíme kompletní realizace plochých střech včetně zateplení, klempířských prací a hromosvodů.

Naše firma Vám pomůže vyřešit problém v oblasti izolací plochých střech všech typů včetně klempířských, zateplovacích a hromosvodářských prací. Zaměřujeme se především na aplikaci systémů na bázi měkčeného PVC, který se dnes nejčastěji používá. Životnost krytin převyšuje poskytovanou desetiletou záruku a klempířské prvky z poplastovaného plechu nevyžadují žádnou údržbu. Ověřená délka životnosti fólie činí 40 let, přičemž životnost prověřená laboratorními zkouškami na kombinované namáhání od ozónu Uva, Uvb, zmrazovací cykly apod. dosahuje 70 let. Odolnost proti průrazu a pružnost si materiál zachovává i při nízkých teplotách.
montážní návod mPVC:

Při realizacích samozřejmě pracujeme také s asfaltovými pásy. Správně provedená hydroizolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů rozhoduje poměrně velkou částí o délce životnosti stavby jako takové, voda a vlhkost je pro stavbu velmi špatným faktorem, který může celou stavbu poškodit, časem i zcela degradovat
montážní návod asfaltové pásy:

Pro sváření spojů používáme kvalitní nástroje osvědčeného výrobce Leister. Tyto nástroje poskytují dostatek výkonu i spolehlivosti na to, aby je bylo možné použít k izolaci velkých ploch stejně jako malých ploch. Firma Leister se svářecí technikou pro izolace zabývá desítky let, což ji učinilo lídrem v oblastí nástrojů pro sváření izolací.

Izolace teras a balkonů
Hydroizolace teras a balkonů jsou jednou z nejnáročnějších výzev pro odborníky a realizační firmy v oblasti hydroizolací. Prostor terasy či balkonu je místo, které má sloužit k rekreaci, proto jsou na něj kladeny nejen požadavky na zajištění vodotěsnosti nosné konstrukce, ale také požadavky estetické.
Nejpoužívanější varianty:

fólie PVC + dlažba položená na terče
fólie PVC + dřevěný rošt
finální pochozí fólie PVC – odolná vůči oděru
Izolace spodních staveb
Pro hydroizolaci spodních staveb používáme technologii fóliových systémů a to s použitím materiálu na bázi měkčeného PVC nebo použití asfaltových pásů. Tyto systémy splňují veškeré požadavky kladené na materiály používané pro hydroizolaci.
Základním principem je volná pokládka fólie na vhodně připravený podklad, její fixace k podkladu (mechanické kotvení, přitížení) a horkovzdušné sváření spojů. V případě řešení prostupu, okrajů, či napojení na další konstrukce jsou využívány typové detaily jednotlivých materiálů. Výsledkem je pak plně funkční a bezúdržbový hydroizolační systém.
Izolace jezírek a bazénů
Používáme výhradně osvědčené hydroizolační fólie, které jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Uplatní se jak při výstavbě nových vnitřních i venkovních bazénů tak při rekonstrukci starších bazénů a jezírek. Fólie svou  kvalitou patří na špici  a to především vysokou UV stabilitou a stálobarevností.

Chcete na své zahradě jezírko? Do připravené jámy Vám svaříme fólii libovolné velikosti a tvaru. Tloušťka fólie může být 1,0 až 2,0 mm. Svařování se provádí horkovzdušně na vrstvě netkané geotextilie 300 - 500g/m2.Fólie PVC
jsou vyráběny na různé materiálové bázi, s pevnostní vložkou nebo bez vložky, a to pro různé způsoby použití.

mPVC (fólie z měkčeného PVC) ie určená především pro hydroizolace střešních plášťů a spodních částí staveb, ale také k izolacím jezírek a bazénů, výhodou je snadná svařitelnost a dobrá tvárnost při opracování detailů.

TPO (termoplastický polyolefín) fólie z modifikovaných polyolefínů na bázi PP (polypropylen) nebo PE (polyetylén) s absencí změkčovadel a tudíž ekologickou nezávadností, dále vynikající rozměrovou stabilitou a dlouhou životností. Je určena pro všechny hydroizolace střešních plášťů a spodních častí staveb. Výborným parametrům fólie odpovídá také pořizovací cena. Tloušťka fólií se pohybuje v rozmezí 1 až 3 mm dle způsobu použití. Sváry (spoje) u těchto materiálů jsou prováděny několika způsoby: horkým vzduchem, popř. lepením, záleží na druhu zvolené fólie. Aplikace je možná za teplot od + 5°C do + 40°C.
Výrobci poskytují shodně na všechny typy plastových fólií včetně doplňků záruku minimálně 10 let, předpokládaná životnost je obecně až kolem padesáti let.

Výrobci: ALKORPLAN, PROTAN, FATRAFOL, SIKA

Asfaltové pásy
jsou vyráběny velmi rozmanitě s širokou oblastí technického řešení. Kvalitu ovlivňuje především asfaltová směs a nosná vložka pásu.

Pásy z oxidovaného asfaltu. Tento druh pásu vyhovuje pro spodní stavby a podkladní střešní pásy. Nedoporučuje se jako vrchní střešní pás pro rychlé stárnutí a sklon ke vzniku prasklin při nízkých teplotách. Záruka je pět let, předpokládaná životnost deset až patnáct let.

Pásy z asfaltu modifikovaného SBS (styren-butadien-styren). Jde o kvalitní pás určený nejen pro spodní stavby, ale především jako vrchní střešní pásy a pásy samolepící. Záruka v tomto případě je 10 let, předpokládaná životnost dvacet pět a více let. Tloušťka asfaltových pásů se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 5,5 mm v šíří 1 m. Nosné vložky pásů jsou nenasákavé, tvořeny polyesterovou rohoží, skelnou rohoží, nebo jejich kombinací, hliníkovou fólií a to pro různé způsoby použití. Spodní stranu tvoří buď PE fólie nebo snímací fólie. Horní strana je chráněna pískovým nebo břidličným posypem, popř. hliníkovou fólií. Sváry jsou prováděny plamenem, některé typy lze svařovat horkým vzduchem.
Výrobci:  DEKTRADE, VEDAG,  ICOPAL

Tepelné izolace
povlakové krytiny, popř. izolace proti vodě se velmi často dodávají v kombinaci s tepelně izolační vrstvou (pěnové polystyreny, extrudované polystyreny, minerální desky), je-li požadováno zvýšení tepelně izolační schopnosti střešního pláště, respektivě spodní části stavby. Izolační materiály mohou být dodávány i ve tvaru spádových klínů pro účinnější odvod dešťové vody ze střešního pláště ploché střechy.
Výrobci: ISOVER, STYROTRADE


Certifikáty

      
Návrat na obsah